Στην κορυφή του ντουλάπι της κουζίνας

Με τον καιρό, πάνω από τα ντουλάπια της κουζίνας, συσσωρεύεται μια λιπαρή, επίμονη επικάλυψη, η οποία από καιρό σε καιρό κοστίζει χρόνο και ενέργεια για να την αφαιρέσει. Υπάρχουν πολλές θεραπείες στο σπίτι. Εδώ είναι εύκολο από μένα:
Βάλτε παλιό χαρτί στο καθαρισμένο ντουλάπι της κουζίνας. Για να κρατήσετε το χαρτί στη θέση του, ασφαλίστε το με το Thesafilm σε μέρη. Ανανεώστε την εφημερίδα κάθε λίγες εβδομάδες. Η επάνω επιφάνεια του ντουλαπιού παραμένει καθαρή και είναι ευκολότερο να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί. Κανείς δεν βλέπει το χαρτί και δεν ενοχλεί.

Είδη Κουζίνας 3 - Jumbo 2016 | Ιούλιος 2020